loader-image

BC-3105 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
                กรมบังคับคดี

                 เป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับดคี วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่่

   —  เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
— เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
— เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
— เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

      –ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ

เจาะข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 2 ชุด
— เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลช่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
— เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
— เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  2 ชุด
— เจาะข้อสอบ  พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546

 

     จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

     ราคา พิเศษ 250 บาท

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.