ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

         เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.