loader-image
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกใหม่ปี 2561

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

         เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.