ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201,202,203,204,205,206,208,210,214,220 ออกใหม่ 2561 BC-0482

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201,202,203,204,205,206,208,210,214,220 ออกใหม่ 2561 BC-0482

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

**การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office

*เจาะข้อสอบ Microsoft  Word

*เจาะข้อสอบ Microsoft  Excel

*เจาะข้อสอบ Microsoft  PowerPoint

*ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.