ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์

*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

*พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

*พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

*เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์

         

         

         

         

 

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.