ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2733 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

240.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

มีทั้งเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

  ประกอบด้วย

         1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
2 ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม
3 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิิ่มเติม
4. ข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวย การและพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
–  เจาะแนวข้อสอบ
         5 สรุปและเจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านการคำนวณและเหตุผล
–  อนุกรม
–  อุปมา-อุปไมย
–  เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
–  เงื่อนไจทางภาษา
–  การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป
       6 ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย
–  ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่   2
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่  3
–  การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
–  การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ
–  แนวข้อสอบพร้อมคำเฉลย
       7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Office พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
       8 ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
–  เจาะข้อสอบ

   9 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารธุรกิจ
10 งานเลขานุการ
               –  เจาะข้อสอบการบริหารทั่วไป

       
     
ราคา    240 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.