loader-image

BC-4874 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
      

นักจัดการงานทั่วไป
กรมธนารักษ์

          
        ถ้าสอบตำแหน่งอื่นก็อ่านได้ค่ะ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้กรม และงานสารบรรณ พนักงานราชการ เหมือ่นกันค่ะ  ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

  ประกอบด้วย

ส่วนที่่ 1  ความรู้ทั่วไป  (ตรงส่วนนี้ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

      ♥  ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ประวัติ
♥  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  ฯลฯ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
      ♥  ระเบียบงานสารบรรณ
♥  ระเบียบพนักงานราชการ
♥  คุณธรรมและจริยธรรม
♥  ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ.2552

ส่วนที่่ 2  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

      ♥  ความรู้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเขียบจ้าราชการพเลเรือน พ.ศ. 2551 2 ชุด

♥  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด
♥  ตวามรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ

      ♥  ความรู้และความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ
♥  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
–  เจาะข้อสอบ
     ♥  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ,
     ♥  ความรู้เกี่ยวกับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
–  เจาะข้อสอบ

      ♥  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกคอมพิวเตอร์  2  ชุด

♥  ความรู้เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
–  เจาะข้อสอบภาคสนาม 2  ชุด

   

 ราคา พิเศษ 260 บาท


      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.