loader-image

BC-206 เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ (สัญญาบัตร) สายสืบสวนสอบสวน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
-พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
-ประมวลกฎหมายอาญา
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-กฎหมายลักษณะพยาน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.วิธีราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.