loader-image

BC-038 ข้อสอบชุดอ่านก่อนสอบ นายร้อยตำรวจสายปราบปราม

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ตรงทุกเนื้อหา ครบทุกเนื้อหาที่สอบ นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ภายใน)

ประกอบด้วย

1. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญาชุดที่ 1
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญาชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญาชุดที่ 3
2. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชุดที่ 1
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชุดที่ 3
3. แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน ชุดที่ 3
4. แนวข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1

–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
–  แนวข้อสอบพรบ. ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
5. แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล พ.ศ. 2547
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
6. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ชุดที่ 2

 ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและคณาจารย์สอน
สถาบัน The Best Center
จำหน่ายโดย……www.thebestcenter.com

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.