loader-image

BC-3020 คู่มือสอบนายร้อยตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนายรัอยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
   สายอำนวยการและสนับสนุน

ภายในเล่มเจาะเนื้อหาและมีแนวข้อสอบออกใหม่ในปี 57
พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

    –  วิชาภาษาไทย
–  ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 3 รูปแบบ
–  การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
–  การเลือกใช้คำ-กลุ่มคำ

–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2548

   –  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที 54  งานสารบรรณ 2556 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ

–  ทักษะงานอำนวยการ
–  ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
–  ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล
–  ความรู้เกี่ยวกับงานแผนและยุทธศาสตร์
–  ความรู้เกี่ยวกับงานส่งกำลังบำรุง

–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    –  เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรณของตำรวจ

–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

–  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน

 ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.