ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC- 4119 คู่มือ + ข้อสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ   +  ข้อสอบ
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
กรมสรรพากร


ประกอบด้วยสาระสำคัญข้อมูล และตัวอย่างข้อสอบลับ
ที่กำหนดในการออกสอบ

ประกอบด้วย

     – ภาคที่่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– ภาคที่่ 2  สาระสาคัญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
     – ภาคที่่ 3  สาระสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาคที่่ 4  สาระสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ภาคที่่ 5  สาระสำคัญภาษีธุรกิจเฉพาะ
– ภาคที่่ 6  สาระสำคัญอากรแสตมป์
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ   ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 3

–  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

 
ราคา พิเศษ 270 บาท

   

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.