ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4799 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับปริญญา ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(กฟผ.)
ระดับปริญญา
ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วย
-ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

-ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
-โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย
– โจทย์อุปมาอุปมัย
– เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
-เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
-เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
-เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
-แนวข้อสอบการอ่านคำ
-แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
-แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
-การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
-การวัดบุคลิกภาพ

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.