loader-image

BC-2368 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
          กรมการพัฒนาชุมชน
ออกใหม่ปี 57 ตรงแนวแน่นอน

จัดทำโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาชุมชน เจาะตรงประเด็น ข้อมูลใหม่ ๆ สด ๆ ทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ


ประกอบด้วย

     —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน  นโยบายของรัฐ บาล    ยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

       ขอบเขต

      ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการ
      ส่วนที่ 2  หลักการและกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
      ส่วนที่ 3  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
         –  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร
–  ระดับความสุขมวลรวม (GVH)
–  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค)
–  OTOP กองทุนแม่ของแผ่นดิน
– คณะกรรมการสตรี องค์กรสตรี คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี
–  แผนชุมชน
–  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
–  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอื่น ๆ
ส่วนที่ 4  ความรู้เพิ่มเติม
         –  ความรู้ทั่วไป
–  ประชาคมอาเซียน
–   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ

ส่วนที่ 5  เจาะประเด็นข้อสอบภาคสนาม

    
    ราคา พิเศษ 270 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.