loader-image

BC-3150 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
           กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

     –  ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  –  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
        –  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
–  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
        –  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
         –  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         –  เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่  3
         –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         –  เจาะข้อสอบความรู้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

ราคา พิเศษ 280 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.