ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3150 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
           กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

     –  ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  –  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
        –  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
–  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
        –  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
         –  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         –  เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่  3
         –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         –  เจาะข้อสอบความรู้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

ราคา พิเศษ 280 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.