ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์: https://ehenx.com/11340/ หรือ
เรื่อง:


กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงาน ก.ก. ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ภาค ข. ยกเลิกส่วนของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงาน ก.ก. ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกความในหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ยกเลิกความในหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

_________________________________

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประากาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 รวม 49 ตำแหน่ง และได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแล้ว นั้น

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณและได้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นไปด้วยควาามเรียบร้อย จึงยกเลิกความในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ในส่วนของหลักสูตรแลวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบลัติงาน) ตำแหน่งที่ 3

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ยกเลิกความในข้อ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียลบที่ใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่อง

– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระะดับปฏิบัติการ) ตำแหน่งที่ 9

ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ยกเลิกความในเรื่อง

– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) ตำแหน่งที่ 13

ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ยกเลิกความในเรื่อง

– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนข้อความอื่นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.