BC-217 คู่มือสอบ ธ.ก.ส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

–  ประวัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
–  การพัฒนาชนบท
–  ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
–  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
–  การบัญชีต้นทุน
–  การรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
–  การเงินและการบริหาร
–  ความรู้เกี่ยวกับการธนาคาร
–  หลักการให้บริการและการประชาสัมพันธ์
–  ความรู้ด้านการตลาด
–  หลักการบริหารเบื้องต้น
–  แนวคิดและหลักการบริหารราชการที่ดี แนวทางสำหรับข้าราชการไทย
–  ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
–  จรรยาบรรณข้าราชการ
–  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ราคา พิเศษ 200 บาท


จัดทำโดย    ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติ
วเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.