ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2429 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ความรู้ความสามารถและความแม่นยำ

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.

ความรู้ความสามารถทั่วไป
ใช้ได้กับทุกตำแหน่ง
    
ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (รวม 100 คะแนน) พร้อมกับวิชาความละเอียดแม่นยำ (50 ตะแนน)
 
    
    เนื้อหาประกอบด้วย

    –  เจาะข้อสอบความละเอิียดแม่นยำ
–  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
–  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1พร้อมเฉลย
    – 
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2พร้อมเฉลย
    –
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4พร้อมเฉลย
   
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7พร้อมเฉลย
   
 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
  – เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 1
เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 2
– เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 3
เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 4
  – เจาะแนวข้อสอบรวมภาคไวยากรณ์และศัพท์ ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบรวมภาคไวยากรณ์และศัพท์ ชุดที่ 1
  – เจาะแนวข้อสอบ Reading Comprehension ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน

   

ราคา พิเศษ 250 บาท


    จัดทำโดย…..ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.