ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -13 พ.ย. 2563

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -13 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรี่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจัางชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบด เฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัดรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎบัตราชการแทน และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๓๕๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๖ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหาร ส่วนกลางที่มิสำนักงานดั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ปฎิบัตราชการแทน ลำด้บที่ ๕ (๒) ดำเน้นการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช ตามประกาศข้อ ๖ และที่เพี่มเดิมตามที่ คพร.กำหนด ทุกขั้นตอนจึงประกาศวับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

ประเภท :

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (โรงพยาบาลสุรนทร์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุรนทร์ โรงพยาบาลสุรนทร์ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น ๘ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.