ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

ลิงค์: https://ehenx.com/12157/ หรือ
เรื่อง:


ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนรับมือโควิด ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง ต้องรู้

ศธ. ผนึกสธ. เปิดให้ดาวน์โหลด “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำและเผยแพร่ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลด เป็นไฟล์ PDF ความยาวทั้งหมด 64 หน้า  ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 

โดยคู่มือดังกล่าวแนะนำให้โรงเรียนทุกแห่งดาวน์โหลด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งระบุในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจํากัดวงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป – กลับ จังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนให้หยุดเรียน สําหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19) หรือ ศบศ. อย่างเคร่งครัด

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ http://gg.gg/mol9h หรือ QR CODE 

4. รายงานการ ปิด – เปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน  โดยส่งทาง E-mail ss.obec@gmail.com หากสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอนขอให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.