ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3310 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ความรู้ความสามารถและความแม่นยำ

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.
        ความรู้ความสามารถทั่วไป
และความละเอียดแม่นยำ มิติสัมพันธ์
ใช้ได้กับทุกตำแหน่ง

    
ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (รวม 100 คะแนน) พร้อมกับวิชาความละเอียดแม่นยำ (50 ตะแนน)
 
    
    เนื้อหาประกอบด้วย

    –  เจาะข้อสอบความละเอิียดแม่นยำ
–  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
–  รวมเจาะข้อสอบความละเอียดแม่นยำและด้านมิติสัมพันธ์ ชุดที่่ 3
–  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานความรู้ภาคคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 1พร้อมเฉลย
    – 
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถอนุกรม ชุดที่ 2   พร้อมเฉลย
    –
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3      พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4   พร้อมเฉลย
   
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไปเงื่อนไขทางภาษาและเงื่อนไขทางสัญลักษณ์ ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไปการสรุปความ ชุดที่ 6พร้อมเฉลย
เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัยและกลุ่มเข้าพวกและไม่เข้าพวก

    –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
– เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่  6

    – เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 1
เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 2
– เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 3
เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 4

  – เจาะแนวข้อสอบรวมภาคไวยากรณ์และศัพท์
– เจาะแนวข้อสอบการสนทนา
    –  เจาะรวมแนวข้อสอลภาคศัพท์ ชุดที่ 2
– เจาะรวมการอ่านเนื้อเรื่อง Reading Comprehension

   

ราคา พิเศษ 260 บาท


    จัดทำโดย….. สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.