BC-4867 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. พนักงานการเงินระดับ 4

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.
        พนักงานการเงินระดับ 4
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง

    
      มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท และชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้านหลักการบริหารงานทั่วไป และด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ /ธรรมภิบาล 
    
    ประกอบด้วย

    1 ประวัติความเป็นมาของ ธ.ก.ส.
–  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยม
–  แนวนโยบายสำหรับ ธ.ก.ส.
–  ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน
–  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
–  การบริหาความเสี่่ยง
–  วัฒนธรรมของ ธกส (HEART)
–  พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
  2 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
4ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
5. ความรู้ทั่่วไปเกี่ยวกับการธนาคาร
4 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและชนบท
   5 ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
6 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารเบื้องต้น
   7 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8 ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
   9 ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  –  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

   –  เจาะแนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน  ชุดที่่ 3
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชี  ชุดที่ 4

    –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธกส การบริหารงาน การพัฒนาชุมชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล

     ราคา พิเศษ 260 บาท


    จัดทำโดย…..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.