ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

ภาค ก. ก.พ. BC- 36354

247.00 ฿261.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ดักเก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 64 BC- 36354

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 

*อนุกรม                                                                                                             

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                 

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                       

*วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                                        

*การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                                    

*สรุปเหตุผล                                                                                                         

*อุปมาอุปไมย                                                                                                       

*วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

*การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                              

*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                     

*การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                                     

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                   

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                        

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                       

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ   

*วิชาภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบโครงสร้างหลักไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน(Structure)                                                  

*เจาะข้อสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                          

*เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                     

*เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                         

*เจาะข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )                                                                                        

 

 

 

                                     

     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.