ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/14516/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

เรื่อง แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๕ กำหนดให้ ก.อบต. มอบให้ ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประกอบด้วย ดำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระคับต้น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระคับกลาง ประเภทบริหารท้องถิ่น ระคับต้น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. หาก ก.อบต. จังหวัด ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการสรรหา ให้รายงาน ก.อบต. เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาต่อไป โดยกรณี ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหา ให้เสนอแผนการดำเนินการสรรหาตามหนังสือที่สำนักงาน ก.อบต. กำหนด เพื่อเสนอให้ ก.อบต. พิจารณาก่อนโดยกำหนดรอบที่จะดำเนินการสรรหาได้ปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเสาร์สัปดาห์สุดท้าย ของเดือนเมษายน และวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม นั้น
สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแผนการดำเนินการสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหา พนักงานส่วนตำบลในระดับจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารชององค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั่งนี้ หาก ก.อบต.จังหวัดใดประสงค์จะดำเนินการสรรหาให้จัดทำแผนการ ดำเนินการสรรหาแล้ว รายงานให้ ก.อบต. พิจารณา หรือหากไม่ประสงค์ดำเนินการสรรหาให้รายงานตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่างเพื่อให้ ก.อบต. สรรหา ตังนี้

 1. รอบเดือนเมษายน ให้รายงานภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่ล่วงมา หากไม่เสนอแผนการสรรหา ให้รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารและอัตราว่างให้ก.อบต.สรรหาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
 2. รอบเดือนตุลาคม ให้รายงานภายในสิ้นเดือนมิถุนายนของปีที่ล่วงมา หากไม่เสนอแผนการสรรหา ให้รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารและอัตราว่างให้ก.อบต.สรรหาในช่วงเวลาคังกล่าวด้วย

แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.