ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลิงค์: https://ehenx.com/14518/ หรือ
เรื่อง:


ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2564 ในการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผลการประชุม ดังนี้

๑. รับทราบการแกไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติของข้าราชการศาลยุติธรรม
๒. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ ศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับ ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
๓. รับทราบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาล
๔. รับทราบรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๑ ราย
๕. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๑๗ ราย
๖. อนุมิติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ.
๗. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม
๘. เห็นชอบการกำหนดส่วนหรือกลุ่มงานและกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานคดี ในศาลยุติธรรม
๙. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
๑๐. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง
กำหนดบัดประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.