loader-image

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย โดย มานิตย์ จุมปา

290.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มานิตย์ จุมปา
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
สารบัญ (ย่อ)
บทที่ 1 สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
1.ปทัสสถานทางสังคมประเภทต่างๆ
2. พัฒนาการของกฎหมาย
3.กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมประเภทอื่น
บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย
1.แม่บทความคิดเรื่อง “กฎหมาย”
2. ลักษณะของกฎหมายในปัจจุบัน
3. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายตามเนื้อหาและกฎหมายตามรูปแบบ
4. กฎหมาย(Law) และกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย (legal norm)
บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย
1. กฎหมายลายลักษณ์อัยการ
2. จารีตประเพณี
3. หลักกฎหายทั่วไป
บทที่ 4 ศักดิ์ของกฎหมาย
1. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดศักดิ์ของกฎหมาย
2. ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
3.ผลของการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5 ขอบเขตการใช้กฎหมาย
1. การใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา
2. การใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่
3. การใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
บทที่ 6 การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย
1. การตีความกฎหมาย
2. ช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 ประเภทของกฎหมาย
1. กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
2.กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3.กฎหมายประเภทอื่น ๆ
บทที่ 8 ความหมายและลักษณะของสิทธิ
1. ความหมายของสิทธิ
2. ลักษณะของสิทธิ
บทที่ 9 ประเภทของสิทธิ
1. สิทธิในบุคคลสภาพ
2. สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน
บทที่ 10 ผู้ทรงสิทธิ
1. บุคคลธรรมดา
2. ความสามารถของบุคคล
3. นิติบุคคล
บทที่ 11 เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ
1. เนื้อหาแห่งสิทธิ
2. วัตถุแห่งสิทธิ
บทที่ 12 การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
1. นิติเหตุ
2. นิติการณ์
3. นิติกรรม
บทที่ 13 การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ
1. การใช้สิทธิ
2. ข้อจำกัดการใช้สิทธิ
บทที่ 14 การบังคับตามสิทธิ
1. การฟ้องร้องบังคับคดี การบังคับตามสิทธิโดยผ่านทางองค์กรตุลาการ
2. การบังคับตามสิทธิโดยตรง
Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg
Cart
Your cart is currently empty.