ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3334 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
ธนาคารออมสิน
                     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


ประกอบด้วย

-ประวัติธนาคารออมสิน ภารกิจ และการกำเนิดคลังออมสิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
     -คณิตศาสตร์ทั่วไป
-อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
-เงื่อนไขทางภาษา
     -เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
-สถิติ กราฟ และวิเคราะห์ข้อมูล
-การสรุปความ อุปมา-อุปไมย และตรรกศาสตร์
-รวมแนวข้อสอบอุปมาอุปไมยและกลุ่มเข้าพวกและไม่เข้าพวก
ความละเอียดแม่นยำ และมิติสัมพันธ์
-ภาคภาษาไทย
     -เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3
     –เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 5
-เจาะข้อสอบ ชุดที่ 6
     –เจาะรวมแนวข้อสอบภาคคณิตศาสตร์และภาษาไทย อีก 100 ข้อ
-เจาะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
     -เจาะแนวข้อสอบภาคไวยากรณ์และคำศัพท์
-เจาะแนวข้อสอบบทสนทนา
     -เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์
-เจาะแนวข้อสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน


       ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.