ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-410 คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ม.6 (สายป้องกันปราบปราม)

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบตำรวจชั้นประทวน
(วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า)

 สายป้องกันและปราบปราม

ทั้งเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบทั้งหมด

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ภาคความสามารถทั่วไป
  – เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
– เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
– เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ส่วนที่ 2 ภาคภาษาไทย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
 เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 5
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 6

ส่วนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอธิบาย

ส่วนที่่ 4 เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ส่วนที่ 5 เนื้อหาจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 – เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์
– เจาะข้อสอบจริยธรรมและกฎหมาย

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.