สั่งซื้อออนไลน์

10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              

*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                             

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                     

*โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                               

*โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                                                                                           

*โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน                                                                      

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560                                         

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER