คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9206

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9206

สารบัญ

Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                                           

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.                

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.                

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

      ê เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     

Øระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

      êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                             

หลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                           

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                      

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                             

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                      

      ê          เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.                                                                                      

     

 

       

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)