Sale!

คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561 BC-9701

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561 BC-9701

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                                                        

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

          –เจาะข้อสอบ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                                  

          –เจาะข้อสอบ โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                             

          –เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวก                                                                    

          –เจาะข้อสอบ แบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                                               

          –เจาะข้อสอบ แบบหาตัวกลาง                                                                   

          –เจาะข้อสอบ การอ่านคำ                                                                         

          –เจาะข้อสอบ หาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด                                                  

          –เจาะข้อสอบ ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                  

          –เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ                                                             

          –เจาะข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                         

          –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (English Language Test)                                       

*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                             

*การวัดบุคลิกภาพ                                                                                        

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)