คู่มือสอบตำแหน่งการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC-9237

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบตำแหน่งการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC-9237

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่     ค่านิยม                                                          

++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                  

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                     

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  

++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                   

++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                     

++ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                             

ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                            

การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                 

ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                        

ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS        

++แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                              

++เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.                                                                                  

++เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.                                                                                 

       

                                     

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)