คู่มือสอบตำแหน่งสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบตำแหน่งสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           

++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                 

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                    

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 

++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                  

++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                    

++ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ                                                                                            

*การประสานงาน                                                                                                       

++เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                              

++เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                              

*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                              

++แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                         

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)