54406
54406

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส BB-010

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส BB-010

สารบัญ

**วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                              

**วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา                                                                 

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (50คะแนน)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                                                      

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                  

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                 

*กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555                                       

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้ความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้        

**ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบงานเลขานุการและหลักการบริหารจัดการ                                                                   

*แนวข้อสอบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ                                                   

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         

*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคล                                                                              

*การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                      

*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     

*แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ                                                     

*รูปแบบการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

   

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)