คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

สารบัญ

* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                                             

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                                              

                –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                                        

                –แนวข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                              

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                        

                แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                             

*การวิเคราะห์                                                                                                                                                                  

*การวางแผน                                                                                                                                                                   

*การประสานงาน                                                                                                                                                           

*การจัดการองค์การ                                                                                                                                                       

                –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                             

                –เจาะข้อสอบ ความรู้สังคม เศรษฐกิจ                                                                                                         

*การบริหารราชการ                                                                                                                                                      

*ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                                                                                                                                 

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                                                        

                –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                  

                – เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                               

                – เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                             

– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                  


จัดทำโดย The Best Center

หนา  303  หน้า                                                                             

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)