45287
45287

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                  

Øการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    

Øพฤติกรรมองค์การ                                                                                                     

Øมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม                                                                                

Øการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                       

Øการวางแผน                                                                                                           

Øการบริหาร                                                                                                             

Øการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                           

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                   

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                           

Øนโยบายของรัฐบาล                                                                                                    

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                         

Øความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                            

          êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        

          êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                      

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                  

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                  

          êเจาะข้อสอบ การบริหาร                                                                                     

         

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)