คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ออกใหม่ ท้ายปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ออกใหม่ ท้ายปี 2560

สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                      

            –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

            –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                   

            –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                   

            –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                     

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                

            –เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                           

            –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                            

            –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                            

 

           

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)