Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                         

*การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                         

*การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                   

*การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร                                                             

*การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                                                            

*การนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                

*ยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ                                                                              

*การบริหารงานบุคคล                                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                              

         

   

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)