Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                         

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม               

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       

*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                   

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                               

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                

 

     

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)