Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน                                                                                 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       

*พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557      

*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่าทำการตรวจสอบ

เครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560                                                  

*ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่

หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2554                                          

*ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560                                                                                            

*ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559                                                           

*ค่าธรรมเนียมงานบริการชั่งตวงวัด                                                                                 

*การใช้บริการด้านเครื่องวัด                                                                                         

*ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                             

 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                        

 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

     

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares
 •  
  11
  Shares
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)