Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                           

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต                                         

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                           

*พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509                                                       

*พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493                                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493                                                         

*พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ.  2486                                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ. 2486                                                          

*พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527                                           

*พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                        

*กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                    

*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527                                          

*ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                             

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                              

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                     

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                              

         

         

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)