Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน                             

*ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์                                 

*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                               

*พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                                         

*แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      

*ประกาศ คพร.หลักเกณฑ์วิธีการการสรรหาพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2552              

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                            

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                       

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)