40594
40594

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560 BC-7677

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560  BC-7677

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)                                                                             

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                      

                –แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                    

*การวางแผน                                                                                                                                                                  

*การจัดการ                                                                                                                                                                      

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                

*การวิเคราะห์                                                                                                                                                                

*การบริหารจัดการ                                                                                                                                                         

*การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                                                        

*นโยบายสาธารณะ                                                                                                                                                       

*การบริหารการเงินการคลัง                                                                                                                                     

                แนวข้อสอบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                             

                –เจาะข้อสอบ นโยบายสาธารณะ                                                                                                           

                –เจาะข้อสอบ การบริหารการเงินการคลัง                                                                                              

                –เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                          

                –แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                            

                เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ปัจจุบัน                                                                   

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)