คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           

        êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     

        êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

Øกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552                        

Øการวิเคราะห์                                                                                                           

Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             

Øการประเมินผลและสรุปแผนงานโครงการ                                                                          

Øการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                               

Øความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                           

Øการรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน                                                           

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                        

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                        

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                        

        êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                        

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)