คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                        

           –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                  

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                

          –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                   

*การพัฒนาระบบราชการไทย                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ                                       

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                      

          –  แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                                                                        

          –  เจาะข้อสอบ ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                        

          –เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                 

          –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ จัดทำนโยบายแผนงาน                                             

          –แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                  

          – เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                            

 ปกนี้้จัดทำเฉพาะไฟล้ดาวน์โหลดนะคะ สนใจสั่งได้ค่ะ

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)