คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-9374

320.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-9374

สารบัญ

«  วิชาภาษาไทย

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 5

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 6

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 7

«  วิชาวิทยาศาสตร์

          –  เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 264 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ

 «  วิชาคณิตศาสตร์

–  เจาะเนื้อหาเรื่องเซต

–  เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์

–  เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง

–  เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

–  เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์

–  เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่น

–  เจาะเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์

–  เจาะเนื้อหาฟังก์ชันเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
–  เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์

–  เจาะเนื้อหาเวกเตอร์

–  เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน

–  เจาะเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น

–  เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น

–  เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

–  เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น

–  เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

–  เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ

–  เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

«  วิชาภาษาอังกฤษ

–  ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา

–  การใช้ Verb to have

–  กริยาไม่แท้ (Non-Finite Verbs)

–  คำคุณศัพท์ (Adjective)

–  คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

–  ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)

–  การใช้ as if / as though

–  การใช้ wish

–  การใช้กลุ่มยกเว้น

–  การใช้ Passive Construction

–  Word Choice

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

–  การสนทนา (Conversation)

–  คำศัพท์ (Vocabulary)

–  การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)