คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           

*วิชาคณิตศาสตร์

        –เซต                                                                                                                      

        –ตรรกศาสตร์                                                                                                    

        –ฟังก์ชัน                                                                                                           

        –ระบบจำนวนจริง                                                                                                 

        –ความน่าจะเป็น                                                                                                  

        –สถิติ                                                                                                               

        –ลำดับและอนุกรม                                                                                                

*วิชาภาษาไทย

        – หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                

        –แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                  

*วิชาภาษาอังกฤษ

        – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                 

*วิชาความรู้ทั่วไป

        –แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                        

*วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         

        –ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                                  

        –การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                    

        –ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                                        

        –องค์การระหว่างประเทศ                                                                                        

        –อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025                                                                                  

        –แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2025                                                        

        –แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                               

        –แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                       

        –แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                      

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)