คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกใหม่ 2560 BC-9220

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกใหม่ 2560 BC-9220

สารบัญ

ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่                                                      

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                   

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553                                          

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                     

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                  

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                         

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                   

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)