คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                      

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                     

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      

-เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                          

-เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                          

-เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                      

-เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                      

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                    

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                    

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                   

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                   

-เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                             

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                      

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)