50320
50320
Sale!

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                     

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552                        

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                    

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                                             

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้                                                            

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด                                                        

*แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์                                                         

*กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น                                                 

*แนวข้อสอบ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น                                                                         

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                            

 

     

     

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)