Sale!

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                         

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                     

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                      

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                     

*พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม               

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                                               

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    

*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                           

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)