50504
50504
Sale!

คู่มือสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ ออกใหม่ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                         

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                            

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                            

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         

*เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                          

*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                     

*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                             

*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                             

*บรรณานุกรม ดรรชนี แบะสาระสังเขป                                                                            

*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                         

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                              

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                 

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                      

 

 

   

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)